måndag, maj 19, 2014

Ett brev...

Vi fick ett brev förra veckan. Ett klagomål, på våra katter. Enligt en granne så har katterna suttit på bilen (1 gång) och varit på väg in i deras öppna fönster (1 gång). Detta tycker vår hyresvärd är tillräckligt för att vi ska sitta och vakta katterna så fort de är ute.

Men det är egentligen helt fel. Vi har ingen skyldighet att jaga efter våra katter så fort de är ute. De har rätt att vistas vart de vill och du har själv skyldighet att låsa om dig om du inte vill ha djur in i din bostad. De lagarna som finns gällande katter är väldigt få och vaga. Så oavsett vad som händer så kommer vi troligtvis att ha lagen på vår sida.

Men trots allt detta så stör det mig enormt mycket.. Jag får sådan ångest av att folk har något emot mina katter, mig och min skötsel av dom, som att de skulle vara vanvårdade. Jag tar åt mig mycket av detta och mår illa av tanken på allt.


Lag om tillsyn över hundar och katter, 2007:1150
"1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1998:899

"36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer."

Örnsköldsviks kommun:

"Katter
Kattägare har alltid ansvar för sin katts välbefinnande och även för de eventuella problem som katten kan orsaka. Om kattägaren inte tar sitt fulla ansvar är det lätt att katterna far illa eller att det uppstår irritation hos närboende.
Som kattägare har du skyldighet att se till att din katt mår bra och inte orsakar skada eller olägenhet hos andra.
Du måste också se till att någon ser till katten om du reser bort. Katten är ditt ansvar även då. 
Kastrering av katt löser många problem. Katten blir lugnare och honkatten får dessutom inga oönskade kullar.

Om du har problem med katter


Kattägaren är inte skyldig att hålla katten borta från annans egendom.

Vill du inte ha besök av andras katter finns det olika saker du kan göra för att förhindra det. Tips om vad du kan göra hittar du i informationsbladet om lösspringande tamkatter, som du finner i högerspalten på den här sidan. Observera dock att du inte får lägga ut gift eller på annat sätt skada katter."

Enligt Knivsta kommun, Hyresgästföreningen och flera andra sidor på nätet finns det lite information om en prejudicerande dom sedan 2002 som säger:
"I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katterna får vistas ute. Tåligheten när det gäller katter enligt rättspraxis är att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna därvid vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat. 

Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem. Även i övrigt får fastighetsägaren själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter. En kattrepellent som förekommer är citronsyra som läggs i sandlådor för att avhålla katter från att förorena i barnens leksand" 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!